Ekonomi

Resmi Gazete’de “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Pratisyen hekimler, kendi illerinde ameliyat yapabilecekleri özel sağlık kuruluşunun bulunmaması veya kontenjanlarının dolması halinde Sağlık Bakanlığı’nın izniyle diğer illerdeki özel sağlık kuruluşlarında ameliyat yapabilecek.

“Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Ayakta Tanı ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Her iki yönetmelikte yapılan değişikliklerle, pratisyen hekimlerin özel hastanelerde ameliyat yapabilmesinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bakanlığın izni ile diğer illerdeki özel sağlık kuruluşlarında da ameliyat yapılabilmektedir.

Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında kendi illerinde ameliyat yapabilecekleri özel sağlık kuruluşunun bulunmaması veya kontenjanlarının dolması halinde diğer illerdeki özel sağlık kuruluşlarında ameliyat yapabileceklerdir. Bakanlığın izni.

Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet verebilmesi için bu Yönetmelikte belirtilen sınırlamalar veya gereklilikler nedeniyle sözleşme yapılabilecek uygun özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde sözleşme yapılabilir. yakın bir ilde planlama yapmak üzere Bakanlıkça oluşturulan ilgili komisyonun görüşü alınarak.

Ayakta tedavi odası standardı, donanımı, çalışanları ve ruhsatlandırma süreçlerine ilişkin uygulama değişiklikleri de yönetmelikle belirlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu